TERMOENERGETIKA
termoenergetika

TERMOENERGETIKA

Termoenergetika (procesi i postrojenja za transformaciju primarne toplotne energije u druge oblike energije, parni kotlovi, toplotne turbomašine, proučavanje i razvoj alternativnih izvora energije, racionalna potrošnja energije i dr.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ivan Joksimović i Marija Gajević - termoenergetikabg@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mašinski fakultet Beograd - Predmet izučavanja na modulu za termoenergetiku su procesi i oprema za proizvodnju toplotne energije i transformaciju toplotne energije u druge oblike energije. Toplotna energija, koja se dobija sagorevanjem fosilnih (čvrstih, tečnih i gasovitih) goriva ili nuklearnih goriva, koristi se za zagrevanje gasova ili para. Ovi nosioci toplote se mogu koristiti direktno za neki proces u prehrambenoj, hemijskoj ili procesnoj industriji, za grejanje stanova ili se mogu odvesti u toplotne turbomašine, gde se topotna energija transformiše u mehanički rad. Dobijeni mehanički rad se dalje koristi za pokretanje različitih radnih mašina. U termoelektanama se mehanički rad dalje u generatorima pretvara u električnu energiju. Zbog visokih investicija, uključivanja širokog spektra industrijskih grana pri proizvodnji, montaži i održavanju energetske opreme i zbog potrebe za visokostručnim kadrovima, energetika predstavlja bazu za razvoj celokupne privrede.